Praktikophold

+45 3026 2530

info@globalconnection.dk

PRAKTIKOPHOLD

Global Connection ønsker at støtte personer og organisationer, i de dele af verden, hvor der er mest brug for hjælp. Gennem partnerskaber med lokale organisationer, kan vi bidrage til at lokale projekter kan blive styrket og opbygget.

Det er essentielt for os, at vores partnerskaber er bygget op omkring et udviklingssamarbejde der er funderet på kulturforståelse og erfaringsudveksling. I den forbindelse er alle partnere udvalgt med respekt for særlige kulturelle og lokale forhold, og det er afgørende for os, at projekterne på sigt kan blive forankret positivt i de respektive lokalsamfund.

Vi tager udgangspunkt i behov fra allerede eksisterende organisationer. Det er således ikke os der opfinder den dybe tallerken, i stedet ønsker vi at støtte op om de gode projekter der allerede findes.

Cambodja

Vores partner i Cambodja har en proaktiv tilgang til at bekæmpe menneskehandel før det starter. Deres fokus er primært børn som er i risiko for at blive handlet, støtte til udsatte familier og udvikling af det lokale samfund. Organisationen hjælper også børn som allerede er ofre for menneskehandel.

 

Derudover arbejder de også med at redde børn der er blevet handlet, både internt i Cambodja, og til resten af verden. For at øge forståelsen af menneskehandel er organisationen involveret i konstant forskning i omfanget og de underliggende årsager.

Fokus Menneskehandel

 

Din profil RUC, AAU, KU, CBS, AU

 

Opgaver Research, metodeudvikling, strategi, direkte arbejde med handlede mennesker, fundraising

Nepal

Vores nepalesiske partnerorganisation er en NGO som arbejder med menneskerettigheder og social retfærdighed, hvor deres landsdækkende projekter fokuserer på kvinder, unge og børn fra udstødte, marginaliserede og dårligt stillede befolkningsgrupper i landdistrikterne.

Organisationens nationale netværk efterstræber at opnå en bæredygtig og retfærdig udvikling for kvinder, unge og børn i Nepal, gennem social inklusion, fortalerarbejde og hjælp-til-selvhjælp.

Fokus Menneskehandel

 

Din profil RUC, AAU, KU, CBS, AU, Metropol

 

Opgaver Research, metodeudvikling, strategi, direkte arbejde med kvinder og børn, undervisning, fundraising

Thailand

Vores partner hører til i det nordøstlige Thailand. Siden 1996 har organisationen arbejdet for udsatte børn og unge. Primært har de arbejdet for at give forældreløse og børn af fattige familier mulighed for skolegang. Dette gør de bl.a. ved at støtte de lokale skoler i landområderne, gennem undervisningsmaterialer og forbedrede skoleforhold.

Partnersorganisationens vision er at fremme potentialet for børn og unge i Thailands landdistrikter. Ved at give børn og unge mulighed for skolegang, kan de være med til at gøre en langsigtet forskel for lokalsamfundet.

Fokus Skoleprojekter for fattige børn i landdistrikter

 

Din profil RUC, AAU, KU, CBS, AU, Metropol

 

Opgaver Research, metodeudvikling, strategi, undervisning, organisatorisk arbejde

Kenya

Vores partner i Kenya, Nairobi er en NGO vi har valgt at arbejde med fordi de også brænder for at gøre en forskel for individer, som bliver manipuleret ind i menneskehandel.

 

Vores partner er en af de eneste NGOer i Kenya der udelukkende arbejder med bekæmpelse af menneskehandel. De arbejder med frivillige på græsrodsniveau, hvor de bl.a. laver workshops målrettet de mest sårbare mennesker i samfundet der bliver oplyst om faren for at blive handlet. For at øge forståelsen af menneskehandel er vores partner også involveret i konstant forskning til fænomenet menneskehandel. Organisationens arbejde fokuserer hovedsageligt på at bekæmpe menneskehandel.

Fokus Menneskehandel

 

Din profil RUC, AAU, KU, CBS, AU

 

Opgaver Evaluering, researchopgaver, eventplanlægning og fundraising

Filippinerne

Vores partner i Filippinerne arbejder indenfor forskellige områder. Deres udgangspunkt var at hjælpe eksotiske havskildpadder, da disse er meget udsatte i dette område. Senere blev programmerne udviklet til også at støtte udsatte og fattige børn. Organisation fokuserer på nærmiljøet og bæredygtighed for de lokale.

 

Vores partner i Filippinerne passer derfor rigtig godt til Global Connections værdier.

 

 

Fokus Koordinering af events, afrapportering og udvikling af programmer, arbejd med børn i Fillipinerne

 

Din profil RUC, AAU, KU, CBS, AU, Metropol

 

Opgaver Evaluering, research, eventplanlægning og fundraising

KONTAKT OS

info@globalconnection.dk

+45 3026 2530

FØLG OS

© Copyright. All Rights Reserved